Aktivity pre ženy

Ister ponúka profesionálne aj duchovné vzdelávanie pre ženy všetkých vekových kategórii. Život ponúka neustále nové výzvy a nové otázky, na ktoré treba hľadať odpoveď a vzdelávanie v isteri je programované tak, aby tomu napomohlo. V ponuke sú jazykové kurzy, kultúrne besedy so zaujímavými osobnosťami či kurzy o výchove alebo aj o varení. Dôležitou zložkou vzdelávania poskytované Isterom je aj duchovná formácia. Každý mesiac sa organizujú duchovné obnovy s kňazom a raz za štvrťroka duchovné cvičenia. Podľa potrebys a organizujú taktiež teologické či morálne kurzy.

Aktuality

9. apríla 2019

Jarné Mama a ja: dievčatá si vyrobili čelenky, mamy sa dozvedeli o sociálnych sieťach

Koncom marca priviedli dievčatá do Isteru aj svoje maminky a spolu vyrábali kvetové čelenky.
2. júna 2018

Rodinný guláš zožal veľký úspech

Tento rok sme založili novú tradíciu a to júnovú rodinnú grilovačku pre všetky klubové aj neklubové rodiny. Aj keď sa konala prvýkrát, hneď zožala úspech a v prvú júnovú sobotu sa nás v mestkých lesoch v Rači stretlo asi päťdesiat. Z grilovačky bolo nakoniec varenie guláša pod taktovkou jedného z otcov, všetkým však veľmi chutilo. Tým mladším hlavne koláče, ktorých […]
23. marca 2017

Coaching a soft skills

Počas marca a apríla sa v Isteri konajú prednášky a workshopy s profesionálnou coucherkou Veronikou Jenčovou určené pre ženy a pre študentky. Každé stretnutie je orientované na jednu konkrétnu tému ako time managment, asertivita či motivácia. Celý kurz stojí 20€, pričom ak máte záujem iba o nejakú konkrétnu tému, je možné zúčastniť sa iba na vybraných prednáškach a zaplatiť jednotlivo […]
26. novembra 2016

20. výročie Isteru

Rok 2016 je pre Ister dôležitým momentom, oslavuje totiž 20 rokov od začiatku svojho pôsobenia na Slovensku. Od roku 1996 Ister spoznalo mnoho žien a dievčat, v jeho priestoroch sa konalo množstvo seminárov, prednášok, kurzov a študenstkom domove sa vystriedali študentky zo všetkých kútov Slovenska. 1. októbra 2016 sme práve s nimi oslávli toto okrúhle výročie. Bol to čas spomienok […]

Duchovné obnovy

Každý prvý pondelok, utorok a piatok od 17.30 do 20.00. Počas celej obnovy je príležitosť k svätej spovedi.

Termíny po mesiacoch:

7./8./11. októbra
4./5./8. novembra
9./10.13. decembra
2020
7./10. januára
3./4./7. februára
2./3./6. marca
13./14./17. apríla
11./12./15. mája
1./2./5. júna
7./10. júla
4./7. augusta
7./8./11. septembra

Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia sú príležitosťou zastaviť sa, zamyslieť sa nad vlastným životom a prehĺbiť vo viere. Trvajú štyri dni a konajú sa vo vzdelávacom centre Palouček, neďaleko Prahy. Cena je 3300 Čk.