KLUB ISTER

Klub Ister je mimoškolská aktivita pre dievčatá, ktoré majú chuť objavovať nové veci a rozvíjať naplno svoje talenty. Hlavným cieľom celého projektu je rozvíjať osobnosť každého dievčaťa a pomôcť mu harmonicky rásť a dozrievať.

Klub pozostáva z cyklov metodicky premyslených aktivít, pri ktorých sa dievčatá zabavia ale tiež porastú v dôležitých pozitívnych ľudských vlastnostiach, ktoré im pomôžu v budúcom živote. Celý projekt vedú a organizujú ľudia, ktorí sa formácii detí a mládeže dlhodobo venujú.

Sú to však rodičia, ktorí najlepšie vedia, čo ich deti potrebujú, a preto klub Ister s nimi úzko spolupracuje.

Klubové aktivity

13669748_842274569206702_1444975329916158958_n

Letné tábory

Leto je veľká príležitosť na získanie nových kamarátok, zážitkov či obzorov. Všetko to môžu dievčatá nájsť na našich táboroch, ktoré majú už takmer dvadsaťročnú tradíciu. Organizujeme ich spolu s klubmi s Česka a už tradičným vyvrcholením je spoločná rodinná grilovačka.
Tohtoročný tábor
13775847_842277012539791_452482552051884323_n

Víkendové chaty

Okrem zvyčajných štvrtkových aktivít organizujeme aj víkendovky plné zábavy. U dievčat sa tešia veľkej obľube!

Recenzie na tie najlepšie knihy!!

Piliere klubu

Kvalitné aktivity

Aktivity, ktoré sa v Klube Ister odvíjajú sú starostlivo pripravované. Nemajú totiž slúžiť iba na skrátenie voľného času ale hlavne na osobný rozvoj každého dievčaťa. Avšak aby bol tento rozvoj možný, aktivity musia byť aj záživné a príťažlivé. Preto sa ich príprave venuje čas a veľká pozornosť.

Pravidelný tutoring

Základnou črtou Klubu Ister je tutoring s každým dievčaťom. Cieľom klubu je totiž integrálny rast každého dievčaťa, no vieme, že každé je jedinečné a potrebuje osobitný prístup. Preto má každé dievča na starosti jedna tútorka, ktorá sa jej obzvlášť venuje a stará sa o jej individuálne potreby a rast.

Spolupráca s rodičmi

Rodičia sú základom celého klubu. Sú to oni, čo najlepšie poznajú svoje dcéry a vedia, čo potrebujú. Preto sa celý formačný plán odvíja v úzkej spolupráci s rodičmi. Okrem toho sa v klube organizujú stretnutia a aktivity určené špeciálne pre nich.

Kresťanská formácia

V klube je poskytovaná duchovná formácia prispôsobená veku dievčat. Je zverená Osobnej Prelatúre katolíckej Cirkvi, Opus Dei. Pozostáva z krátkych prednášok o ľudských čnostiach alebo o základných prejavoch viery a dopĺňa tak ľudskú formáciu, ktorú dievčatá v klube dostávajú. No nie je podmienkou, aby dievčatá, čo klub navštevujú, boli katolíčky.

Leto s Klubom

Vyvrcholenie každého roka je tábor organizovaný klubom. Na ňom sa dievčatá stretnú s ich rovesníčkami z celého Slovenska a Česka a užijú si plno hier a zábavy. Aj tábor je starostlivo pripravovaný a dbá sa na to, aby si dievčatá riadne oddýchli no zároveň, aby bolo postarané o ich ľudský rast.