Klub: Vianočné dielne aj pre maminy
12. mája 2018
Rodinný guláš zožal veľký úspech
2. júna 2018
Ukáž všetko

Klub Kids chodí aj do domova dôchodcov

Tri klubové stretká sme venovali tomu, že sme si nacvičovali program pre starkých v domove na Heydukovej v Bratislave. Saška a Zuzka si priniesli flauty – veselé ľudové pesničky starkým vždy urobia radosť, nejaký ten falošný tón sa stratil a starkí si radi zaspievali. Katka a Sonička recitovali časť básne Turčín Poničan. Bolo veľmi milé, keď sa na záver jeden klient domova ozval, že on vie celé a skutočne to dorecitoval až do konca. Obdivuhodná pamäť. Ďalšie dievčence si pripravili scénku – v čakárni u lekára. Potom sme ešte navštivili niekoľkých ležiacich klientov na izbách a dali sme im motýliky, ktoré dievčatá vyrobili. Hoci nám sestričky na záver „vnútili“ bonboniéru, dievčatá to aj bez nej hodnotili ako veľmi dobrý čas, mali dobrý pocit, že priniesli radosť a určite to chceme ešte opakovať.