Letný tábor 2016
2. septembra 2016
Iracká večera
26. novembra 2016
Ukáž všetko

20. výročie Isteru

Rok 2016 je pre Ister dôležitým momentom, oslavuje totiž 20 rokov od začiatku svojho pôsobenia na Slovensku. Od roku 1996 Ister spoznalo mnoho žien a dievčat, v jeho priestoroch sa konalo množstvo seminárov, prednášok, kurzov a študenstkom domove sa vystriedali študentky zo všetkých kútov Slovenska. 1. októbra 2016 sme práve s nimi oslávli toto okrúhle výročie. Bol to čas spomienok ale aj milých stretnutí po rokoch. Pozvanie prijali taktiež všetky bývalé riaditeľky zariadenia. Článok obsahuje fotogalériu zo stretnutia.

Hneď na začiatok stretnutia Janka Laslavíková, aktuálna zástupkyňa riaditeľky Isteru, privítala všetkých hostí a zvýraznila míľnik, ktorým prechádza tento rok študentský domov. Potom prenechala slovo prof. MUDR. Daniele Ostatníkovej, PhD, ktorá prijala naše pozvanie a predniesla prednášku na tému „Poslanie univerzity v 21. storočí a úloha žien v spoločnosti“.

Vyzdvihla, že nová Európa je plná protikladov. Na jednej strane je podľa nej veľmi prístupná vzdelávaniu ale všeobecne je nevzdelaná. Vzdelanie totiž neprináša so sebou automaticky múdrosť a súčasná masifikácia univerzít sa podpisuje aj na ich kvalite.

Taktiež sa venovala otázke ženy v spoločnosti a poukázala na ženský prínos v riadení. Z vlastenj skúsenosti riadenia Univerzity Komenského vyzdvihla to, ako ženy prinášajú do rozhodovania viac empatie a sociálnosti. Ženy a muži sú dva rody, ktoré sa dopĺňajú a ich interakcia vo verejnom živote prináša veľké pozitíva.

Po krátkej hudbonej prestávke prevzala slovo Doc. PhDr. Jana Pekarovičová a predniesla prednášku na tému Medzikultúrny dialóg dnes“. Poukázala na to, že kto sa chce aktívne zúčastnovať na živte istej spoločnosti potrebuje sociokultúrne kompetencie, avšak tie je možné dosiahnuť iba cez sebaspoznávanie a to nám dnes chýba. Taktiež sa venovala otázke výučby slovenského jazyka pre cudzincov, ktorému sa venuje už roky. Podľa nej je slovenčina akoby esperantom slovanských jazykov a jej výhoddou je, že je pomerne pravidelným jazykom.

Po oficálnom programe nasedovalo občerstevnie a prehliadka domu. Bývalé študnetky mohli navštíviť svoje izby, a zaspomínať si na momenty zachytené na fotografiach rozmiestnené po celom dome.

Stretnutie trvalo iba pár hodín ale dúfame, že sa pretaví do ďalších a pravidelnejších stretnutí v rámci programu Alumni, ktorý pre naše bývalé študentky chystáme. Ak máte záujem o viac informácii o tomto programe, stačí napísať na kvc.ister@gmail.com.