Výlet do Tatier
30. júna 2015
Ukáž všetko

Pán biskup Haľko o Svätom Josemáriovi

Vo štvrtok,  25. júna sa v Trojičke v Bratislave slávila svätá omša na počesť zakladateľa Opus Dei, sv. Josemáriu. Tento rok si Opus Dei a s ním aj celá Cirkev pripomína štyridsiate výročie jeho smrti. Pozvanie na slúženie svätej omše prijal pomocný bratislavský biskup, Jozef Haľko.

V homílii sa zameral na jav, ktorý nazval chorobou našej doby, povrchnosť. Zostať na povrchu je síce pohodlnejšie, no zároveň vyprázňujúce. Iba keď sa človek ponorí do hĺbky pocíti, že sa z jeho vnútra začína ozývať ten správny hlas. Pán biskup upozornil, že pokyn, ktorý dal Pán Ježiš apoštolom o tom, že majú zájsť na hlbinu je vlastne posolstvom pre celé dejiny: uvažovať o veciach v ich hĺbke. Ďalej vyzdvihol, že sv. Josemária hovorí o tomto vo viacerých jeho knihách, napríklad aj v Ceste a následne pozval všetkých prítomných zájsť na hlbinu s niektorými vetami Sv. Josemáriu.

Že sa nevieš modliť? Vstúp do Božej prítomnosti a len čo povieš: „Pane, neviem sa modliť!“, buď si istý, že už si začal. (Cesta, Bod 90). „Modlitba je osobný rozhovor s Bohom. Uvedomiť si, že Boh nie je bohom minulsoti ani iba budúcnosti ale je ten, ktorý nás tu teraz tvorí. To, že sme tu je výsledkom aktuálneho Božieho pôsobenia. Máme byť v duchovnej pohotovosti, vo vedomí, že teraz sme v božej službe.“

Každý deň sa snaž nájsť niekoľko minút tej požehnanej samoty, ktorá je taká potrebná na zachovanie vnútorného života. (Cesta, Bod 304), „Bojíme sa samoty? Bojíme sa počuť ten správny hlas? Svätosť sv. Josemáriu je v jeho schopnosti prebývať v tichosti ale v blízkosti svätostánku. On nás tam čaká už 2000 rokov. Čaká každého a to je zdroh radosti a vnútornej slobody: sme súčasťou Božieho plánu. Nie sme tu náhodou.“

Nakoniec vyzval, aby účastníci prosili na príhovor sv. Josemáriu, aby bola ich láska vždy hlbšia, aby sa do Boha skutočne zamilovali.