Zachráňte s nami Ister!

Ister má dlhoročný problém s potrubiami a od konca minulého roka je dom v havarijnom stave. Aktuálne preto prechádza rozsiahlou a náročnou rekonštrukciou, ktorá však ďaleko prevyšuje naše finančné možnosti. Bez Vašej pomoci to nezvládneme.

Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister

Ister je vdelávacie centrum, ktoré poskytuje formáciu ženám a dievčatám všetkých vekových kategórii. Snaží sa o ľudský a profesionálny rast všetkých účastníčiek a tomu sú aj prispôsobené všetky aktivity, ktoré organizuje. V prvom rade je to duchovné vzdelávanie zverené osobnej prelatúre katolíckej Cirkvi, Opus Dei. No rovnakú dôležitosť kladie aj rôznym kurzom a seminárom ako napríklad kurzy o domácnosti, jazykové kurzy, kultúrne besedy o aktuálnych otázkach a podobne. Taktiež ponúka ubytovanie pre študentky.

Dievčatá

Dievčatám sa venujeme už od šesť rokov. Pre každú vekovú kategóriu je samostatný klub plný aktivít. Všetky však majú rovnaký cieľ: zábavnou cestou formovať dievčatá v čnostiach.

Študentky

Ister je aj študentským domovom pre vysokoškoláčky s bohatým vzdelávacím programom. Formujeme budúce líderky našej krajiny.

Ženy

Pre ženy všetkých vekových kategórii a povolaní Ister organizuje rôzne vzdelávacie a formačné aktivity.

AKTUALITY

Ister a Opus Dei

Ister ponúka duchovnú formáciu, ktorá je zverená osobnej prelatúre Opus Dei. Tá je súčasťou katolíckej Cirkvi a na Slovensku pôsobí už takmer dvadsať rokov. Jej poslaním je povzbudzovať veriacich kresťanov všetkých stavov  k tomu, aby žili svoj život v súlade s požiadavkami viery v každodenných životných okolnostiach a pripomenúť im, že práve tam môžu dosiahnuť svätosť. Opus Dei vzniklo v roku 1928 v Španielsku a v roku 2002 bol jeho zakladateľ, sv. Josemaría vyhlásený za svätého.

X