Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister

Ister je vdelávacie centrum, ktoré poskytuje formáciu ženám a dievčatám všetkých vekových kategórii. Snaží sa o ľudský a profesionálny rast všetkých účastníčiek a tomu sú aj prispôsobené všetky aktivity, ktoré organizuje. V prvom rade je to duchovné vzdelávanie zverené osobnej prelatúre katolíckej Cirkvi, Opus Dei. No rovnakú dôležitosť kladie aj rôznym kurzom a seminárom ako napríklad kurzy o domácnosti, jazykové kurzy, kultúrne besedy o aktuálnych otázkach a podobne. Taktiež ponúka ubytovanie pre študentky.

študentský domov

Ister je dievčenský študentský domov s viac ako 15-ročnou tradíciou. Ponúka kompletné služby, čo ti zaručí, že sa budeš môcť venovať naplno svojmu štúdiu. Ak chceš svoje študentské roky naozaj využiť naplno, Ister je miesto pre teba. Robí totiž všetko preto, aby tento čas bol pre teba príležitosťou k rastu tak profesionálnemu ako aj ľudskému. V prvom rade ti chce umožniť, aby si mohla vo svojom štúdiu naozaj prehĺbiť a aby si skutočne rozvila všetky tvoje talenty. Okrem toho ponúka počas roka rôzne kultúrne a formačné aktivity, ktoré rozšíria tvoj obzor a zároveň ti pomôžu spoznať lepšie samú seba.

Aktivity pre študentky

Aktivity pre ženy

Klub Ister

Iná forma trávenia voľného času

Dnešné deti majú viac možností ako ktorákoľvek iná generácia pred nimi. Na každom kroku majú ponuku nejakého krúžku, či už učiť sa hrať na gitare, cvičiť taekwondo  či hrať sa na malého archeológa. No len veľmi ťažko nájsť aktivitu, ktorej hlavným cieľom by bolo rozvíjať detskú osobnosť a pomôcť dieťaťu harmonicky rásť a dozrievať. A práve to je to, čo ponúka klub Ister, mimoškolská aktivita pre dievčatá od osem do dvanásť rokov. Pozostáva z cyklov metodicky premyslených aktivít, pri ktorých dievča jednak nadobudne nové zručnosti ale tiež porastie v dôležitých pozitívnych ľudských vlastnostiach, ktoré jej pomôžu v budúcom živote. Na aktivitách nie je dôležitý výsledok ale hlavne samotný proces, počas ktorého sa dievča najviac naučí. Sú to však práve rodičia, ktorí najlepšie vedia čo ich deti potrebujú, a preto klub Ister pracuje v úzkej spoluprácii s rodičmi.

Ister a Opus Dei

Ister ponúka duchovnú formáciu, ktorá je zverená osobnej prelatúre Opus Dei. Tá je súčasťou katolíckej Cirkvi a na Slovensku pôsobí už takmer dvadsať rokov. Jej poslaním je povzbudzovať veriacich kresťanov všetkých stavov  k tomu, aby žili svoj život v súlade s požiadavkami viery v každodenných životných okolnostiach a pripomenúť im, že práve tam môžu dosiahnuť svätosť. Opus Dei vzniklo v roku 1928 v Španielsku a v roku 2002 bol jeho zakladateľ, sv. Josemaría vyhlásený za svätého.